Over Ons

Kitlyn Tjin A Djie ontwikkelde het model Beschermjassen voor transculturele ontwikkeling en diversiteit. Via haar Bureau Beschermjassen werkt zij samen met anderen aan de verspreiding van het gedachtengoed in Nederland en daarbuiten. Het model bestaat uit een aantal theoretische en praktische componenten die we hier beschrijven. In de video’s zie je Kitlyn zelf een korte uitleg geven over verschillende onderdelen van het model. We geven tot slot een overzicht van Kitlyns belangrijkste steun- en inspiratiebronnen bij de totstandkoming van Beschermjassen.