Over Bureau Beschermjassen

Bureau Beschermjassen wil bijdragen aan veiligheid, continuïteit, intimiteit en ruimte voor diversiteit. Zij richt zich met name op onderwijs, zorg, welzijn, hulp- en dienstverlening. Het gaat daarbij zowel om de werkvloer zelf als om de relatie met de eindgebruiker van de betreffende organisatie, want het een kan niet zonder het ander. Het model Beschermjassen biedt het gereedschap om deze missie op succesvolle wijze vorm te geven.
Bureau Beschermjassen werkt aan de verwezenlijking van haar missie door:

  • Trainingen
  • Publicaties
  • Onderzoek en Ontwikkeling
  • PR en Communicatie

 

Kitlyn Tjin A Djie is eigenaar van Bureau Beschermjassen. Haar vaste docenten en freelance-medewerkers zijn:

over_ons

Kitlyn met haar beschermjassers: Glenn Helberg, Dirck van Bekkum, Albert Meijerink en Juan Walter.
Met Glenn, Dirck en Juan werkt ze afwisselend in de beschermjassen-trainingen. Met Albert heeft ze de opleiding ‘Coachen in de transitionele ruimte’ op poten gezet.

 

Irene ZwaanIrene Zwaan
Irene is contactpersoon voor Bureau beschermjassen. Ze schrijft de teksten voor de nieuwsbrief, de website en veel van de publicaties. Ze draagt bij aan de ontwikkeling en beschrijving van het model Beschermjassen in diverse sectoren. Verder verzorgt ze de coördinatie van de trainingen.
www.irenezwaan.nl

 

 

Albert MeijerinkAlbert Meijerink
Albert is coach, supervisor en erkend opleider bij de LVSC. Hij is werkzaam op de VO supervisie en Coaching en de Master Begeleidingskunde van de Transfergroep in Rotterdam. Met “Klaver CT” verzorgt hij verandertrajecten in het basis onderwijs.
Naast Kitlyn is hij hoofddocent van de opleiding ‘Coachen in de transitionele ruimte’.
Albert Meijerink

 

jedidaSohaila El Ouahabi
Sohaila El Ouahabi is Multi Dimensionale Familietherapeut, trainer beschermjassen en coach. Binnen jeugdzorgorganisatie de Rading geeft zij al enige jaren trainingen Beschermjassen aan jeugdzorgprofessionals. Ook is zij daar betrokken bij de implementatie van ruimte voor diversiteit in het algemeen en beschermjassen in het bijzonder.
Sohaila is docent bij onze opleiding Coachen in de Transitionele Ruimte.

 

tamara de jongTamara de Jong
Tamara de Jong is als coach, supervisor en trainer werkzaam bij diverse opdrachtgevers in het Onderwijs, de Gezondheidszorg en het Bedrijfsleven.
Zij is sinds 2002 werkzaam op het gebied van transities in organisaties en begeleidt in dat kader teams en individuele professionals.
Tamara is docent bij onze opleiding Coachen in de Transitionele Ruimte.
www.leefvoorontwikkeling.nl

 

Dirck van BekkumDirck van Bekkum
Dirck heeft als antropoloog een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke grond van Beschermjassen. Hij staat regelmatig naast Kitlyn in de basistraining en de train de trainer.
www.ctt.nl

 

Tinka KazemierTinka Kazemier
Tinka draagt zorg voor de vormgeving en de technische ontwikkeling van de website, de nieuwsbrief en de video’s op YouTube.
www.tinka4design.nl

 

 

 

Over Ons