Sectoren

Beschermjassen is een model dat bijdraagt aan veiligheid, continuiteit, intimiteit en ruimte voor diversiteit. We richten ons met name op onderwijs, zorg, welzijn, hulp- en dienstverlening. We beschrijven hier wat de meerwaarde is van Beschermjassen bij verschillende sectoren. Deze kennis ontwikkelt zich met name in de praktijk met professionals die het model omarmd hebben en gebruiken in hun werk. We vinden het fijn om reacties, inzichten, aanvullingen en verbeteringen te ontvangen. Zo houden we beschermjassen up-to-date en blijven we in contact met de praktijk. Ervaringen in nieuwe sectoren zijn ook van harte welkom!

 

 
 

Over Ons