Geestelijke gezondheidszorg

Binnen de GGZ is de systeemtherapie de plek waar elementen van Beschermjassen toegepast worden. De systeemtherapie beziet de klachten in de context en in wisselwerking met de omgeving. De systeemtherapeuten werken meestal met twee generaties. Alleen het kerngezin wordt betrokken bij de behandeling en er wordt niet gekeken naar de krachten in het groot-systeem. Terwijl dat – met name bij migranten uit collectieve systemen- wel belangrijk is. Grootouders, ooms, tantes, neven en nichten kunnen kracht- en steunbronnen zijn, van grote waarde voor de behandeling van de cliënt. Bovendien heb je vaak drie generaties nodig om disfunctionele patronen in families te doorbreken.

Door het financieringsstelsel in Nederland is het moeilijk om gezinnen in behandeling te nemen in plaats van individuen. Een dominante opvatting in de GGZ is dat alles evidence based en meetbaar moet zijn. Daardoor worden cliënten meestal uit hun context getild. Er wordt een diagnose gesteld op basis van de huidige klachten van het individu. Deze diagnose is leidend in de behandeling. Beschermjassen gaat er van uit dat psychiatrische klachten – vooral bij migranten – veelal ontstaan door gestapeld verlies en fragmentatie in contexten. Daarom pleiten we voor meer aandacht voor de cultuur, historie en familie van cliënten en het inbedden in de groep en in krachtbronnen, beschermjassen, om te kunnen helen. Ook zou de relatie tussen de behandelaar en de client in de behandeling centraal moeten staan.

Literatuur
Bekkum D. van, K. Tjin A Djie, G.O. Helberg en I. Zwaan “Rituelen en Beschermjassen” Omgaan met liminele kwetsbaarheden en rituelen in hulpverlening. In: J. de Jong & S. Colijn (red.), Culturele psychiatrie en psychotherapie, de Tijdstroom, 2010
Tjin A Djie, K. en I. Zwaan, ‘Beschermjassen, transculturele hulp aan families’, van Gorcum, Assen 2007
 
 

Sectoren