Jeugdzorg

Het model ‘Beschermjassen’ is geboren in de jeugdhulpverlening. Kitlyn ontdekte als jeugdhulpverlener dat westerse concepten en methoden volledig de plank missloegen als het ging om hulp aan migrantenjongeren. Er werd geen rekening gehouden met de wijze waarop families georganiseerd zijn bij niet-westerse systemen. Er werd geen rekening gehouden met de effecten van het migratieverleden van de families. En kinderen werden uit hun systeem weggehaald bij uithuisplaatsingen. Er werd niet gezocht naar oplossingen in en met de familie. Ze verzamelde concepten, theorieën en instrumenten die haar opvattingen staafden en die een antwoord waren op het gebrekkige systeem.

Inmiddels is het model ‘Beschermjassen’ voor de jeugdzorg beschreven zowel in een handboek voor hulpverleners, als in een wetenschappelijk werkmodel. Het werkmodel is te downloaden op deze site. Veel organisaties zijn getraind in het werken met ‘Beschermjassen’, en doen ervaring op in de praktijk.

‘Beschermjassen’ biedt een toegevoegd denkkader binnen de reguliere werkwijze van de jeugdzorg. Je hoeft dus niet opeens iets heel nieuws te doen. Het helpt om op een ander manier naar jeugdproblematiek te kijken. Meer vanuit het perspectief van de cliënt, vanuit de familiecontext en met de migratiegeschiedenis in ogenschouw genomen. Beschermjassen helpt om kracht- en steunbronnen te herstellen en aan te boren in de familie. Door cliënten te ‘Beschermjassen’ in het vertrouwde van hun groep en cultuur, help je ze zich te hernemen, te herstellen en de toekomst weer aan te kunnen.

Literatuur
Tjin A Djie, K. en I. Zwaan, ‘Beschermjassen, transculturele hulp aan families’, van Gorcum, Assen 2007
Dries Roosma, Martine Buist-Bouwman (red) Beschermjassen, werkmodel voor professionals in (jeugd)zorg, onderwijs en welzijn die werken met migranten(families), Papenvoort, PIONN, in opdracht van Enova, onderdeel STAMM CMO, Maart 2010.
 
 

Sectoren