Management en coaching op de werkvloer

Tijdens de ontwikkeling van het model in de jeugdhulpverlening ontdekte Kitlyn meer en meer dat het lastig is om met ‘Beschermjassen’ te werken als je organisatie geen veiligheid en ruimte biedt voor diversiteit. Het model Beschermjassen, ontwikkeld vanuit de familie als systeem, blijkt naadloos van toepassing op organisaties als systeem. In organisaties zijn dezelfde mechanismen werkzaam als in families. Organisaties lijken op families. Nederlandse organisaties lijken op Nederlandse families en sluiten daarmee gemakkelijk andersdenkenden en anderssoortigen uit.

In het model voor managen van diversiteit op de werkvloer is aandacht voor in- en uitsluitingsmechanismen in families, in de samenleving en op de werkvloer. Omarming van diversiteit behelst een ingrijpende organisatieverandering. Deze verandering vraagt om veiligheid en ruimte voor alles wat ‘vreemd en anders’ is. Nederlandse organisatie hebben de neiging om meer van hetzelfde aan te trekken in het personeelsbestand. Witte vrouwen in de verpleegzorg, witte mannen in het bedrijfsleven. Ouderen, migranten, gehandicapten of andere groepen worden onbewust en door subtiele mechanismen uitgesloten in veel sectoren. Echter, als je een afspiegeling vormt van de samenleving kom je tot producten en diensten die beter aansluiten bij de eindgebruiker.

De vraag hoe je dit proces als manager of als coach kunt faciliteren beschrijven we uitgebreid in ons tweede boek. In trainingen voor managers en coaches blijkt het boek en het bijbehorende analysemodel een eyeopener te zijn in het herkennen van waarom een organisatie onveilig is.

Literatuur
Tjin A Djie, K. en I. Zwaan, ‘Managen van diversiteit op de werkvloer’, van Gorcum, Assen 2010
 
 

Sectoren