BESCHERMJASSEN

Ruimte creëren voor diversiteit

foto: Wilco van Dijen

BUREAU BESCHERMJASSEN

‘Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit. Op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs, in de wijk…
‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen.
Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.


Bureau Beschermjassen wil bijdragen aan veiligheid, continuïteit, intimiteit en ruimte voor diversiteit. Zij richt zich met name …

Iedereen kan beschermjassen! Wij organiseren trainingen voor professionals uit onderwijs, zorg, welzijn en andere arbeidscontexten …

Een veilige plek waar hulpverleners en families samen leren. In het Beschermjassenhuis ontvangen we families samen met…


NIEUWS & BOEKEN & VIDEO’S

BOEKEN

Lees hoe je Beschermjassen toepast in je werk of in je eigen familie. De Familieziel gidst je als een zelfhulpboek…

Lees meer

VIDEO’S

Kitlyn Tjin A Djie over Beschermjassen. In acht korte filmpjes zet Kitlyn een aantal belangrijke concepten met betrekking tot Beschermjassen…

Lees meer
Scroll naar boven