Bureau Beschermjassen

Bureau Beschermjassen wil bijdragen aan veiligheid, continuïteit, intimiteit en ruimte voor diversiteit. Zij richt zich met name op (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, hulp- en dienstverlening. Het gaat daarbij zowel om de werkvloer zelf als om de relatie met de eindgebruiker van de betreffende organisatie, want het een kan niet zonder het ander. Het model Beschermjassen biedt het gereedschap om deze missie op succesvolle wijze vorm te geven.


Kitlyn en Irene

Kitlyn Tjin A Djie, eigenaar, richtte Bureau Beschermjassen op in 2011 samen met Irene Zwaan. Ze hadden toen al twee boeken geschreven samen en vele projecten uitgevoerd. Irene was adviseur emancipatie en diversiteit, en Kitlyn en zij vonden elkaar in de verontwaardiging over misstanden en de drive om op te komen voor de belangen en positie van gemarginaliseerde groepen en personen.

Irene is contactpersoon voor Bureau Beschermjassen.
Ze schrijft de teksten voor de nieuwsbrief, de website en veel van de publicaties. Ze draagt bij aan de ontwikkeling en beschrijving van het model Beschermjassen. Verder verzorgt ze de coördinatie van de trainingen.

Kitlyns mannen

vlnr Glenn Helberg, kinderpsychiater | Dirck van Bekkum, antropoloog
Albert Meijerink, begeleidingskundige | Juan Walter, gezondheidsdeskundige

Beschermenjassen zoekt altijd naar meerdere perspectieven. Deze beschermjassers staan in trainingen en in het Beschermjassenhuis vaak naast Kitlyn om de mannelijke stem te laten klinken en ruimte te geven aan meerdere perspectieven. Met hun diversiteit in persoonlijke en professionele achtergrond bieden ze een schat aan kennis en input in aanvulling op Kitlyn en elkaar.

Met Glenn, Dirck en Juan werkt ze afwisselend in de beschermjassen-trainingen. Met Albert heeft ze de opleiding ‘Begeleiden voor Iedereen’ op poten gezet.

Het dreamteam

Links (op rij): Sohaila el Ouahabi, Kitlyn Tjin A Djie, Judith Limahelu, Marijke Steegstra, Maggie Wood
Rechtsachter: Adri Boom, Meike Vroom, Beylula Yosef, Spark van Beurden
Voor op grond: Shaddy Mirza, Nita Liem
Rechtsvoor: Juan Walter

Samen werken, leren, groeien, elkaar steunen, voeden, beschermjassen, perspectieven toevoegen, de relatie centraal zetten…

Het dreamteam is een groep van doorgewinterde Beschermjassers die samen in de praktijk brengen waar het model voor staat. Een bron van kennis, inspiratie, kracht en warmte die regelmatig bij elkaar komt, ideeën uitwisselt, plannen ontwikkelt en in wisselende samenstellingen om families en elkaar heen gaat staan in het Beschermjassenhuis.


Bureau Beschermjassen is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs


Scroll naar boven