Inspiratiebronnen

Marjon Arends, overleden op 16 februari 2008
Voor Marjon: “Jij bent degene die mij bewust heeft gemaakt van mijn zwarte kraaien zoals Kader Abdolah ze noemt, mijn onderdrukte delen, mijn herinneringen in kelders, in gesloten koffers. Jij leerde mij het energiewerk, over zielen helen, intuïtie en dat het lichaam trauma’s onthoudt. Ik ben een oneindig betere therapeut geworden omdat jij mij hebt laten zien wat ik nog meer bij mij heb. Jij hebt mij aangeraakt in het lijf, in de ziel en in het hoofd. Daarnaast kon ik ver buiten en boven mijzelf uitstijgen naast jou als mens, transcultureel therapeut, docent en coach. Samen konden we zo intens genieten van de energie die we genereerden tijdens het lesgeven aan de studenten dat we elkaar heelden”. Kitlyn

Dirck van Bekkum, cultureel antropoloog
De invloed van Dirck op ‘Beschermjassen’ is groot en van onschatbare waarde. Dirck heeft de aandacht voor de liminele en de transitionele ruimte op de kaart gezet. Hij publiceerde over het belang van de rite de passage en introduceerde het transitiemodel in de GGZ. Daarnaast introduceerde hij het concept Doxa als analysemodel voor de ontrafeling van in- en uitsluitingsmechanismen in systemen. Ook verbond hij de begrippen etnocentrische reflexen en mimetische vermogens aan het model voor interculturele competenties. website

Glenn Helberg, kinder- en jeugdpsychiater
Glenn werkt al jaren in de praktijk met eerste, tweede en derde generatie migrantenjongeren. Hij leerde Kitlyn dat de werking van ‘Beschermjassen’ een biologisch fundament heeft. Strategieën om je te hernemen, om vanuit een stresssituatie naar een rustsituatie te komen, worden aan het begin van een mensenleven vastgelegd in je hersenen. Cultuur is hierin een grote factor.
podcast: In gesprek met Glenn Hellberg

Marie-Rose Moro, transcultureel psychiater
Het was dankzij Django Sterman, die in zijn boek ‘Een olijfboom op de ijsberg’ het begrip enveloppement introduceerde, dat Kitlyn taal en ondersteuning vond voor haar ideeën over wat er nodig is in de jeugdzorg aan migrantenkinderen. De Franse Moro werkt met enveloppement door met een groep therapeuten als een omhullende jas om haar cliënten en hun families te gaan staan. Dit inspireerde Kitlyn tot de ontwikkeling van Beschermjassen en later het Beschermjassenhuis. website

Patrick Meurs, psycholoog, psycho-analytisch kindertherapeut
Patrick Meurs toont in zijn publicaties de essentie van de pijn en de behoeften van migrantenfamilies. Hij laat zien dat de verwevenheid met de oude cultuur van belang is om de ontmoeting met de nieuwe cultuur gemakkelijker te kunnen dragen. Zijn onderzoek vormt een belangrijke basis voor Beschermjassen.

Gloria Wekker, hoogleraar gender en etniciteit
Gloria Wekker introduceerde in Nederland het kruispuntdenken: een dynamisch model voor de ontrafeling van dimensies van diversiteit. Doordat diverse aspecten van differentiatie (kleur, sekse, religie etc.) een score op een glijdende schaal krijgen, is er ruimte voor nuance en worden mensen en groepen niet op basis van eigenschappen in een hokje gestopt.

Halleh Ghorashi, hoogleraar management en diversiteit
Halleh Ghorashi vergeleek de wijze waarop Iraanse vrouwen in Noord-Amerika en in Nederland zich settelen in de nieuwe samenleving. Haar conclusie is dat er ruimte moet zijn voor verschil in een multi-culturele samenleving. Amerika biedt ruimte voor culturele eigenheid en Nederland verwacht dat migranten zich de Hollandse identiteit toe-eigenen. website | video

Collectief Transcultureel Therapeuten
Nel Jessurun en Marjon Arends stonden met Anna de Voogt aan de wieg van het CTT. Het collectief was een transculturele denktank, methodiekontwikkelaar, intervisiegroep, opleidingsinstituut en systeemtherapiepraktijk. Daarmee was ze een beschermende en stimulerende familie voor Kitlyn in de geboorte en volwassenwording van het model ‘Beschermjassen.’


Scroll naar boven