Aanbod in het land

Aanbod Beschermjassen in het land

Ben je op zoek naar een trainer, hulpverlener of coach die werkt vanuit het gedachtengoed van beschermjassen? Een hulpverlener of coach die inzicht heeft in het belang van familie, cultuur en historie van de cliënt? Of een trainer die de uitgangspunten van beschermjassen kan overdragen aan andere professionals? Hier vind je een overzicht van door Kitlyn getrainde professionals.


NOORD-NEDERLAND


Groningen

Charlotte Wekker, trainer en coach
Deze tijd van transities in het maatschappelijk veld vraagt veel van mensen. Charlotte heeft zich gespecialiseerd in de coaching van individuen en groepen in deze transitionele ruimte. Ze biedt teambuilding aan professionele teams in Zorg en Welzijn op basis van het werken met familiegeschiedenissen. In een veilige sfeer leren collega’s elkaar beter kennen en plaatsen. Citaat deelnemer: “Na de sessie met Charlotte voel ik me helemaal opgeladen. Ik voel me dichter bij mezelf en bij anderen.”

Contactgegevens
Charlotte Wekker | Groningen | 06-14185337 | charlottewekker@hotmail.com


Gieten

Beschermjassenpoli
De Beschermjassenpoli biedt ruimte aan mensen uit alle culturen die zich bevinden in een lastige ‘levensfaseovergang’. Bijvoorbeeld door grote persoonlijke veranderingen(of verliezen), of door een ingrijpende verhuizing binnen Nederland of tussen landen. Tijdens een polibezoek kan de ‘vraagsteller’ zich weer bewust worden van en verbinding ervaren met een oude bedding van welbevinden en steun: een ‘beschermjas’.
U kunt samen met anderen komen, denk aan familieleden of iemand van de reguliere hulpverlening die u al goed kent. De werkwijze van de poli is geïnspireerd op de ideeën en ervaringen van de Franse transculturele psychiater Marie Rose Moro.

Contactgegevens
Beschermjassenpoli | Gieten | 050-7503901 | post@beschermjassenpoli.org | www.beschermjassenpoli.org


MIDDEN en OOST-NEDERLAND


Amsterdam

Shaddy Mirza, hulpverlener, trainer en coach
Shaddy biedt coaching volgens de principes van beschermjassen aan jongeren en volwassenen, zowel individueel als in familieverband.
Daarnaast traint en coacht hij professionals in de hulpverlening in het werken met beschermjassen, zowel individueel als in teamverband. Pijlers onder de werkwijze van Shaddy zijn creativiteit en inspiratie.

Contactgegevens
Shaddy Mirza | Amsterdam | 06-41016462 | info@inspiratiecreatie.nl | www.inspiratiecreatie.nl


Breedenbroek

Sabine Boss, trainer en systeemtherapeut
Sabine is gespecialiseerd in transcultureel werken. Het Beschermjassenconcept past haar ‘als een jas’. Ze verzorgt trainingen op maat in beschermjassen, interculturele communicatie en hulpverlening. De toepassing van Beschermjassen binnen scholen biedt specifieke aanknopingspunten voor zowel leerlingen als leerkrachten om veiligheid te creëren binnen de school. Sabine geeft trainingen Beschermjassen aan leraren – en docententeams. Voor leerlingen is er een aanbod op maat.
Het stimuleren van het zelf genezend vermogen in mensen is al jaren leidraad in haar werk als therapeut en trainer. In haar trainingen leer je over de waarde van rituelen en hoe je die in je werk kunt inzetten. De wijsheid en de oplossing ligt in de mens en zijn familie.

Contactgegevens
Sabine Boss | Breedenbroek | 06-22155460 | sabine.boss@hotmail.com


Flevoland

Sharon Geerking & Karin Zwikker, hulpverleners en trainers
Sharon Geerking & Karin Zwikker vormen samen Diversita: een trainingsbureau gespecialiseerd in diversiteit, verbinden, cultureel sensitief werken en Beschermjassen. Diversita biedt een meerdaagse training aan voor professionals. Ook biedt het workshops om mensen nieuwsgierig te maken naar het belangrijkste wat er is: goed met elkaar kunnen communiceren en elkaar kunnen vinden. Verbinding maken met elkaar. Familie is hierin heel belangrijk. Weten waar je vandaan komt is essentieel binnen onze trainingen. Alleen dan kan je een ander beter begrijpen en helpen/ondersteunen.

Contactgegevens
Sharon Geerking & Karin Zwikker | Flevoland | 06-36318541 | Diversita@outlook.com


Groenekan

Ilja Geensen, gezinstherapeut en coach
Ilja is een no-nonsens gezinstherapeut die het hart op de tong heeft en die altijd op zoek is naar waar ze kan verbinden. Vanuit praktijk Brasa bied ze begeleiding, coaching en supervisie. Daarnaast werkt ze als spel- en traumatherapeut op een basisschool voor nieuwkomers. Beschermjassen is wie ze is en vormt de basis voor haar werk. Na jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening en onderwijs geniet ze ervan professionals op te leiden en te coachen in het gedachtengoed van Beschermjassen en traumasensitief werken.

Contactgegevens
Ilja Geensen | Groenekan / Utrecht | 06-40226945 | ilja@praktijkbrasa.nl | www.praktijkbrasa.nl / www.iljadegenaar.nl


Zandvoort

Eef Verbaan, trainer en coach
Eef is trainer en coach in de transitionele ruimte. Haar motto is: ‘Ken je geschiedenis en leef je toekomst!!’ Teamcoaching is haar specialiteit: De zorg bevindt zich in transitie. Dit heeft gevolgen voor hulp aan cliënten maar ook voor de structuur van organisaties en medewerkers. Hoe overleef je deze en komende transities als individu, als team en als organisatie? Het vertellen en delen van geschiedenissen van organisatie, team en individu is belangrijk om te herinneren, perspectieven uit te wisselen en te helen om verder te gaan.

Contactgegevens
Eef Verbaan| Zandvoort | 06-53815200 | e.verbaan@ziggo.nl | www.Ev-olutie.nl


WEST-NEDERLAND


Rotterdam e.o.

Will Sarioglu-Landman, trainer en coach
In haar baan als Jeugd en Gezinscoach is het werken met families en familiesystemen Will’s uitgangspunt. Het werken vanuit Beschermjassen is voor haar cliënten als een warm bad. Ook verzorgt ze de workshop en basistraining “Beschermjassen”.
Door het familiesysteem te betrekken worden krachtbronnen gevonden en ontstaan nieuwe perspectieven. De inzet van het Beschermjassenhuis behoort tot de mogelijkheden. In haar coachpraktijk ‘KaderCoaching’ ondersteunt ze zowel families, teams als individuen in hun zoektocht of in een vastgelopen traject met hulpverlening. Haar ruime werk en privé ervaringen gebruikt ze om samen verder te kunnen gaan.

Contactgegevens
Will Sarioglu-Landman | Rotterdam e.o. | 06-23764475 | kadercoaching@outlook.com


BELGIË


Antwerpen

Meike Vroom, therapeut en lector
Meike is een solution focused therapeut en tevens lector aan de opleiding toegepaste psychologie waar ze het vak diversiteit geeft. Binnen het postgraduaat interculturele hulpverlening geeft ze een cursus beschermjassen die meteen als eerste kennismaking fungeert waardoor er verdieping en verbinding tussen de cursisten uit het werkveld ontstaat.
Binnen haar therapeutische context (huisartsen- en privépraktijk) ziet ze jonge en oudere individuen en koppels waarbij ze continue grijpt naar het genogram als tool om de link te vinden tussen de issues die spelen in het leven van de persoon en de grotere familiale context. Dit levert iedere keer opnieuw onverwachte inzichten op.

Contactgegevens
Meike Vroom | Antwerpen |  +32495572910 | spiegelkracht@gmail.com

Geel

Griet Severeyns, hulpverlener en contextueel therapeut
Griet biedt opleiding en vorming op maat over cultuurcompetent en cultuursensitieve hulpverlening en begeleidt intervisies om methodisch te werken met vluchtelingen. Ze biedt zowel introductiecursussen als training aan in het toepassen van beschermjassen.
Enkele reacties op haar training: ‘Er werden bruikbare tips gegeven die gebruikt kunnen worden op de werkvloer. Het heeft heel wat losgemaakt bij mij als hulpverlener, het geeft stof tot nadenken over je positie tegenover je cliënten.’ | ‘Het is meer dan theorie, het is bewustwording. Dit zet een werkelijke verandering in gang.’ | ‘De toepassing op het eigen leven is een grote meerwaarde. Door zelf te ervaren blijft er meer hangen.’

Contactgegevens
Griet Severeyns | Geel | +32(0)479766785 | griet@groepspraktijkdynamiek.be | www.groepspraktijkdynamiek.be

Scroll naar boven