Aanbod Beschermjassen in het land

Ben je op zoek naar een trainer, hulpverlener of coach die werkt vanuit het gedachtengoed van beschermjassen? Een hulpverlener of coach die inzicht heeft in het belang van familie, cultuur en historie van de cliënt? Of een trainer die de uitgangspunten van beschermjassen kan overdragen aan andere professionals? Hier vind je een overzicht van door Kitlyn getrainde professionals.


NOORD-NEDERLAND

Groningen

Charlotte Wekker, trainer en coach
Deze tijd van transities in het maatschappelijk veld vraagt veel van mensen. Charlotte heeft zich gespecialiseerd in de coaching van individuen en groepen in deze transitionele ruimte. Ze biedt teambuilding aan professionele teams in Zorg en Welzijn op basis van het werken met familiegeschiedenissen. In een veilige sfeer leren collega’s elkaar beter kennen en plaatsen. Citaat deelnemer: “Na de sessie met Charlotte voel ik me helemaal opgeladen. Ik voel me dichter bij mezelf en bij anderen.”

Contactgegevens
Charlotte Wekker | Groningen | 06-14185337 | charlottewekker@hotmail.com

Winschoten

Gerda Nienhuis, trainer en consulent
Gerda werkt met vrijwilligers en professionals in zorg en onderwijs en ze is verbonden aan de beschermjassenpoli Noord- Nederland. Haar uitgangspunt is dat elke familie leeft met het resultaat van een lang leer- en overlevingsproces dat overgedragen wordt aan de volgende generatie. Professionals en vrijwilligers in zorg en onderwijs hebben veelal te maken met migranten en vluchtelingen met verschillende en vaak onbekende normen, waarden, gewoontes en leefstijlen. Hoe ga je dan om met je eigen opvattingen? Hoe wissel je van perspectief? Wat beschermt jou en de ander? Beschermjassen biedt ruimte door deuren naar je eigen familiegeschiedenis te openen.

Contactgegevens
Gerda Nienhuis | Winschoten | 06-29093903 | gerdanienhuis50@gmail.com | www.nuance-consult.nl

Gieten

Beschermjassenpoli
De Beschermjassenpoli biedt ruimte aan mensen uit alle culturen die zich bevinden in een lastige ‘levensfaseovergang’. Bijvoorbeeld door grote persoonlijke veranderingen(of verliezen), of door een ingrijpende verhuizing binnen Nederland of tussen landen. Tijdens een polibezoek kan de ‘vraagsteller’ zich weer bewust worden van en verbinding ervaren met een oude bedding van welbevinden en steun: een ‘beschermjas’.
U kunt samen met anderen komen, denk aan familieleden of iemand van de reguliere hulpverlening die u al goed kent. De werkwijze van de poli is geïnspireerd op de ideeën en ervaringen van de Franse transculturele psychiater Marie Rose Moro.

Contactgegevens
Beschermjassenpoli | Gieten | 050-7503901 | post@beschermjassenpoli.org | www.beschermjassenpoli.org

 


MIDDEN en OOST-NEDERLAND

Amsterdam

Shaddy Mirza, hulpverlener, trainer en coach
Shaddy biedt coaching volgens de principes van beschermjassen aan jongeren en volwassenen, zowel individueel als in familieverband.
Daarnaast traint en coacht hij professionals in de hulpverlening in het werken met beschermjassen, zowel individueel als in teamverband. Pijlers onder de werkwijze van Shaddy zijn creativiteit en inspiratie.

Contactgegevens
Shaddy Mirza | Amsterdam | 06-41016462 | info@inspiratiecreatie.nl| www.inspiratiecreatie.nl

Breedenbroek

Sabine Boss, trainer en systeemtherapeut
Sabine is gespecialiseerd in transcultureel werken. Het Beschermjassenconcept past haar ‘als een jas’. Ze verzorgt trainingen op maat in beschermjassen, interculturele communicatie en hulpverlening. De toepassing van Beschermjassen binnen scholen biedt specifieke aanknopingspunten voor zowel leerlingen als leerkrachten om veiligheid te creëren binnen de school. Sabine geeft trainingen Beschermjassen aan leraren – en docententeams. Voor leerlingen is er een aanbod op maat.
Het stimuleren van het zelf genezend vermogen in mensen is al jaren leidraad in haar werk als therapeut en trainer. In haar trainingen leer je over de waarde van rituelen en hoe je die in je werk kunt inzetten. De wijsheid en de oplossing ligt in de mens en zijn familie.

Contactgegevens
Sabine Boss | Breedenbroek | 06-22155460 | sabine.boss@hotmail.com

Dieren/Utrecht

ProuD Consultancy, trainers
Esther Pross en Ilja Degenaar zijn experts in communicatie en diversiteit. Twee authentieke en eigenzinnige vrouwen die door jarenlange ervaring in de zorg, hulpverlening en onderwijs menig nieuw beleid, fusie en ontwikkeling hebben doorleefd en eigen hebben gemaakt. Een diversiteit aan doelgroepen en culturen hebben onder hun leiding een positieve beweging kunnen maken in een continu veranderende maatschappij. Beschermjassen met de focus op rouw & trauma is de rode draad in alle trainingen en workshops die PDC bied. Trainingen worden gegeven op het landgoed de Wildbaan in Leuvenheim en desgewenst op locatie.

Contactgegevens
PDC | Dieren/Utrecht | 06-40226945 | 06-51920031 | info@proudconsultancy.nl | www.proudconsultancy.nl

Zandvoort

Eef Verbaan, trainer en coach
Eef is trainer en coach in de transitionele ruimte. Haar motto is: ‘Ken je geschiedenis en leef je toekomst!!’ Teamcoaching is haar specialiteit: De zorg bevindt zich in transitie. Dit heeft gevolgen voor hulp aan cliënten maar ook voor de structuur van organisaties en medewerkers. Hoe overleef je deze en komende transities als individu, als team en als organisatie? Het vertellen en delen van geschiedenissen van organisatie, team en individu is belangrijk om te herinneren, perspectieven uit te wisselen en te helen om verder te gaan.

Contactgegevens
Eef Verbaan| Zandvoort | 06-53815200 | e.verbaan@ziggo.nl | www.Ev-olutie.nl

 


ZUID-NEDERLAND

Weert

Judy Tangande, hulpverlener en trainer
Judy geeft trainingen in Beschermjassen in Limburg en Noord Brabant. Ze biedt daarnaast relatie- en gezinscoaching, waarin ze veel aandacht geeft aan familie continuïteit. Haar benadering sluit goed aan bij de transitie van de zorg en met name de jeugdzorg naar de gemeenten. Ze heeft veertig jaar ervaring in de jeugdhulpverlening, en werkt samen met ouders, pleegouders, familie-, sociaal netwerk en binnen culturele diversiteiten. Ze is geregistreerd jeugdzorg-werker en heeft sinds 2012 een eigen praktijk genaamd: ‘De Verbinding’

Contactgegevens
Judy Tangande | Weert | 06-17262980 | j.e.tangande@gmail.com | www.deverbindingbeschermjassen.nl

 


BELGIË

Antwerpen

Meike Vroom, therapeut en lector
Meike is een solution focused therapeut en tevens lector aan de opleiding toegepaste psychologie waar ze het vak diversiteit geeft. Binnen het postgraduaat interculturele hulpverlening geeft ze een cursus beschermjassen die meteen als eerste kennismaking fungeert waardoor er verdieping en verbinding tussen de cursisten uit het werkveld ontstaat.
Binnen haar therapeutische context (huisartsen- en privépraktijk) ziet ze jonge en oudere individuen en koppels waarbij ze continue grijpt naar het genogram als tool om de link te vinden tussen de issues die spelen in het leven van de persoon en de grotere familiale context. Dit levert iedere keer opnieuw onverwachte inzichten op.

Contactgegevens
Meike Vroom | Antwerpen |  +32495572910 | spiegelkracht@gmail.com

Geel

Griet Severeyns, hulpverlener en contextueel therapeut
Griet biedt opleiding en vorming op maat over cultuurcompetent en cultuursensitieve hulpverlening en begeleidt intervisies om methodisch te werken met vluchtelingen. Ze biedt zowel introductiecursussen als training aan in het toepassen van beschermjassen.
Enkele reacties op haar training: ‘Er werden bruikbare tips gegeven die gebruikt kunnen worden op de werkvloer. Het heeft heel wat losgemaakt bij mij als hulpverlener, het geeft stof tot nadenken over je positie tegenover je cliënten.’ | ‘Het is meer dan theorie, het is bewustwording. Dit zet een werkelijke verandering in gang.’ | ‘De toepassing op het eigen leven is een grote meerwaarde. Door zelf te ervaren blijft er meer hangen.’

Contactgegevens
Griet Severeyns | Geel | +32(0)479766785 | griet@groepspraktijkdynamiek.be | www.groepspraktijkdynamiek.be