Nieuwsbrief april 2012

Nieuwsbrief April 2012

Praatjes vullen gaatjes

Twee groepen beschermjassers hebben de afgelopen maand een certificaat in ontvangst genomen. Het waren mooie trainingen met inspirerende mensen vol van bijzondere levensverhalen. Ik ben blij verrast met hoe iedereen beschermjassen wil meenemen naar de praktijk. De diversiteit in plannen en initiatieven is ontroerend. Ik heb veel van iedereen geleerd. Sommige verhalen en inzichten willen Irene en ik een plek gaan geven in de herziene vierde druk van het boek Beschermjassen, dat we dit najaar gaan schrijven. Tips en suggesties voor verandering en verbetering in de nieuwe editie zijn van harte welkom!

Kitlyn Tjin A Djie

Scheurkalender

In een klein hoekje

Het was vrijdag. Ik stond met een collega op de stoep een sigaretje te roken. We maakten een praatje. ‘Wat zijn je plannen voor ’t weekend?’ vroeg hij. Ik vertelde hem dat ik verlangde naar dat moment op zaterdagochtend dat het werk gedaan is, het huis gezogen, de wasmachine draait. Dan ga ik zitten op de bank, met een kop koffie, ik lees de krant. Het geluid van de wasmachine op de achtergrond geeft me een behaaglijk gevoel. Het herinnert me aan de genoeglijke zaterdag-ochtenden vroeger thuis als mijn moeder de boel aan kant had. Mijn collega reageerde door te vertellen dat hij het geruststellend vond om het pad aan te harken op zaterdagochtend. Dat deed zijn vader vroeger ook altijd. Onze ‘beschermjassen’ zitten in een klein hoekje.

Marianne

Wat is jouw beschermjassenverhaal?
Doe mee aan de scheurkalender en mail je verhaal van maximaal 150 woorden naar: info@beschermjassen.nlVoor meer info klik hier

Colofon

Redactie:
Irene Zwaan

Vormgeving en opmaak:
Sjors Engels

Contact en informatie
Bureau Beschermjassen:
Website: www.beschermjassen.nl
Email: info@beschermjassen.nl

 

Intervisie

Voor iedereen met een certificaat train de trainer in the pocket is er weer een intervisiebijeenkomst gepland, bij Kitlyn thuis. Ditmaal gaan we gelijk aan de slag met casuïstiek. Meld je aan bij info@beschermjassen.nlen beschrijf een onderwerp/situatie waar je graag aandacht aan wil besteden. Kitlyn zal dan een selectie maken. We beginnen met taart en sluiten af met borrel en hapje!

Tijdstip: vrijdag 22 juni van 13.00 – 17.00
Locatie: Koninginneweg 188, Amsterdam
Kosten: €30,- (ter plaatse voldoen)

Afgezwaaid: Train de trainers

Met prachtige eind-presentaties en beloftevolle voornemens is een groep beschermjassers klaargestoomd om het model verder uit te dragen, ieder in zijn eigen vakgebied.

Lino Boekelman en Hendrikje Veerman gaan aan de slag met beschermjassen in het onderwijs binnen de HvA. Ze gaan workshops geven aan studentendecanen, studiekeuzecoaches en docenten van het Taal- en Schakelonderwijscentrum voor nieuwkomers.

Nezahat Akbal gaat als adviseur intercultureel werken met het genogram patronen bij cursisten helpen ontdekken, die vaak al generaties lang in de familie zitten: ondernemingsgeest bijvoorbeeld of vernieuwingsdrang. Op zoek naar eigen kracht.

Gerda Nienhuis werkt aan een publicatie over de inzet van beschermjassen bij de aanpak van meisjesbesnijdenis.

Ook Peter Goudriaan , Wyke Reeder, Marja Bakker, Bart Deuss, Dirk Hoogstraten en Jan de Groen gaan beschermjassen binnen hun organisaties een plek geven.

Doe mee aan de basistraining beschermjassen of de train de trainer

Wil je meedoen aan de volgende basistraining of train de trainer?
Klik dan hier voor meer informatie of meld je aan.
De basistraining is geaccrediteerd door NVRG, NIP en NVO.

Diversiteit in de top

Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht bestaan tot op de dag van vandaag voornamelijk uit witte mannen. Daarom verzorgen Kitlyn en Margriet Schievink een training ‘Treed toe tot toezicht’. De training is bedoeld om vrouwen en migranten een duwtje in de rug te geven om toezichthouder of commissaris te worden.

 • Passen jij en een toezicht-functie bij elkaar?
 • Voor welke branche loop je warm?
 • Hoe kun je je kansen om Commissaris te worden vergroten?
 • Wat wordt er van je verwacht?
 • Met deze vragen gaan we aan de slag!

Tijdstip: 21 september van 10.00 tot 17.00

Locatie: Centrum de Roos (filosofen-zaal), P.C. Hooftstraat 183, Amsterdam

Kosten: € 225,- (incl. lunch)

Aanmelden kan hier

Impact beschermjassen wetenschappelijk aangetoond

Een driedaagse basistraining beschermjassen wordt door professionals vrijwel altijd ervaren als inspirerend, vernieuwend en verrijkend. Maar om de meerwaarde te vertalen en te borgen in het dagelijks handelen is moeilijk. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het implementatieonderzoek door STAMM CMO en het PIONN in vijf Utrechtse instellingen voor jeugdhulpverlening en het ABC school maatschappelijk werk in Amsterdam. Het onderzoek werd gefinancierd door het Europees Integratie Fonds, de provincie Utrecht en de provincie Drenthe. In het eindrapport blijkt dat in alle organisaties de score op elk van de vastgestelde diversiteitsschalen is toegenomen. Op vijf van de zes schalen is zelfs sprake van een significante toename!

Mariele Mijnlieff, adviseur STAMM CMO

 

Oproep: verhalen over vaderschap

Irene werkt – dankzij een subsidie van het Hendrik Pierson Fonds – aan een boek over de marginale positie van vaders in Nederland. Kitlyn zit in de begeleidingscommissie net als Glenn Helberg, kinder- en jeugdpsychiater, Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek, Dirck van Bekkum, antropoloog en Mariele Mijnlieff, andragoog. Irene verzamelt verhalen over uitsluiting van vaders, bijvoorbeeld na scheiding, in hulpverlening, bij donorschap. Welke gevolgen heeft dit voor het kind, de moeder, de vader zelf en de rest van de familie, zoals opa’s en oma’s? Doe mee en vertel jouw verhaal hier.

Kort nieuws

 • Op 20 april geeft Kitlyn een workshop ‘De therapeut als beschermjas’ bij het Congres Intercultureel Vakmanschap NIP en NVO. Tijdens dit congres zal ook de katern: ‘De therapeut als edelsmid’ worden gepresenteerd. Deze schreven Kitlyn en Irene samen met Kinder- en Jeugdpsychiater Sita Somers. Uitnodiging
 • Op 7 mei wordt het eerste exemplaar van ‘De Jeugdprofessional in ontwikkeling, handboek voor professionals in het jeugddomein’, aangeboden aan wethouder Asscher te Amsterdam. In dit boek is een bijdrage van Kitlyn en Irene opgenomen: “Beschermjassen als baken voor intercultureel werken. Mobiliseren van de eigen oplossingsstrategieën van familiesystemen.” In dit artikel leggen we uit hoe je met beschermjassen invulling kan geven aan Welzijn Nieuwe Stijl. Uitnodiging
 • In juni verschijnt in ‘Spelenderwijs’, het vakblad voor speltherapeuten, een bijdrage van Kitlyn en Irene: ‘De speltherapeut als beschermjas’. We gaan in op hoe je je als speltherapeut kunt laten leiden door de oorspronkelijke strategieën en voorkeursstijlen in de cultuur en omgeving van het kind. Op 13 april gaf Kitlyn een lezing over dit onderwerp aan 150 speltherapeuten, daarbij beeldend ondersteund met poppenspeelster Annemiek Funneman.
 • Op 8 juni geeft Kitlyn een lezing bij het symposium: ‘Familie en psychose, luisteren is een werkwoord’.
 • Op 14 juni geeft Kitlyn samen met Glenn Helberg, kinder- en Jeugdpsychiater, bij het symposium van de Bascule over jong ouderschap, een lezing over vaders en trans-generationele overdracht.
 • Züleyha Sahin en Monica Jorna hebben na getraind te zijn door Kitlyn, een cursusaanbod beschermjassen ontwikkeld. Ze bieden deze training aan vanuit hun Trainingsbureau Transcultureel Perspectief. Meer informatie vind je hier.

 

 

Scroll naar boven