Nieuwsbrief januari 2012

Nieuwsbrief (Januari 2012)

Praatjes vullen gaatjes
Een overvolle nieuwsbrief deze keer! We hebben veel nieuwtjes over publicaties, workshops, trainingen enzovoort. Maar voor mij is het belangrijkste nieuws dat getoond is dat beschermjassen bijdraagt aan het verlagen van drempels in jeugdzorg! Dat blijkt uit de audit door Forum in de organisaties in Utrecht die we getraind hebben. Leuk dat we het artikel van Irene Zwaan en Rian Loonen over het project Interculturele Coaches bij Spirit nu in de wereld mogen brengen. Iedereen die op zoek is naar manieren om vorm te geven aan beschermjassen in zijn organisatie kan deze werkwijze zo overnemen.Kitlyn Tjin A Djie

Scheurkalender
Beschermjas ‘anders’

Als kind van drie kwam ik in 1957 met mijn moeder uit het repressief-communistische Hongarije naar Nederland. We waren met zijn tweetjes, de rest van de familie was ver weg of niet in ons leven. Lieve mensen in Friesland boden veiligheid en warmte. Ruimhartige mensen van Vluchtelingenhulp en pleegfamilie. Bij hen woonden we de eerste zeven jaar en met een grote vanzelfsprekendheid werden we in de gemeenschap opgenomen. Later, in wereldser contexten zoals het zogenaamd kosmopolitische Amsterdam, heb ik me vaker een vreemde eend in de bijt gevoeld. Te zeggen dat ik me uitgesloten voelde zou overdreven zijn, maar ik voelde me wel duidelijk apart gezet. (“Oh, dat Hongaarse temperament….” ) Nu, in het Nederland van Henk en Ingrid vind ik verbinding met mensen die net als ik zich juist prettig voelen bij de lappendeken van die inmiddels zo vaak verketterde multiculturele samenleving, met rafelrandjes en soms met elkaar vloekende kleuren en al. Mijn beschermjas!
Ingrid

Lees ook het verhaal van Noraly Beyer op de homepage.

Wat is jouw beschermjassen-verhaal?
Doe mee aan de scheurkalender en mail je verhaal van maximaal 150 woorden naarinfo@beschermjassen.nl of laat je interviewen door Irene 06 12020355 We gebruiken alleen je voornaam.Voor meer info klik hier.

Colofon

Redactie:
Irene Zwaan

Vormgeving en opmaak:
Sjors Engels

Contact en informatie
Bureau Beschermjassen:
Website: www.beschermjassen.nl
Email: info@beschermjassen.nl

Twitter: @beschermjassen
Wenst u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, stuur dan een mailtje.

 

Trainingen
Er is nog plaats in de driedaagse Basistraining Beschermjassen van 7, 14 en 28 maart. Klik hier voor meer informatie. De volgende basistraining en train de trainer zijn in het najaar.

Beschermjassenfeest
Kom je ook naar het beschermjassenfeest op 3 februari bij Kitlyn thuis? ’s Ochtends is er intervisie voor diegenen die een train de trainer hebben afgerond en ’s middags is er de keus uit drie workshops:

 1. Traumaverwerking met vluchtelingen: Fariba Rhmaty vertelt aan de hand van haar boek hoe zij beschermjassen toepast in haar praktijk.

Het CTT viert de boekpresentatie van Fariba Rhmaty

 1. Beschermjassen in het onderwijs: Lino Boekelman, Cynthia Meijer en Hendrikje Veerman gaan in op de toepassing van het model in het onderwijs.
 2. Ken de wortels en historie van je organisatie als je ruimte wilt creëren voor diversiteit: Kitlyn Tjin A Djie en Dirck van Bekkum laten zien hoe je met een levenslijn de oorspronkelijke kernwaarden van je organisatie kunt ophalen.

Meer informatie over het programma vind je hier. Aanmelden kan hier

Utrechtse jeugdinstellingen toegankelijker met beschermjassen

We zijn blij dat de drempels voor migrantenjongeren in Utrecht echt verlaagd zijn! Instituut Forum heeft een audit uitgevoerd bij jeugdzorginstellingen in opdracht van het programma Utrechtse jeugd Centraal. Een citaat uit het rapport:

De training ‘Beschermjassen’ die actief is aangeboden door het UJC heeft veel teweeg gebracht bij de organisaties.(…) Opvallend was dat de trainingen van ‘beschermjassen’ voor veel managers en uitvoerend medewerkers een eyeopener was. Zij meenden vooraf dat de jeugdzorg redelijk goed met diversiteit kon omgaan, maar zagen tijdens de training in dat er toch wel blinde vlekken waren. (…) De medewerkers die de training gevolgd hebben, ervaren de meerwaarde van intercultureel denken in de uitvoering van hun werk. (…) De medewerkers van organisaties waar nog geen vervolg wordt gegeven aan beschermjassen binnen de organisatie, ervaren dat als een gemis en wachten vol ongeduld op het moment dat meer collega’s kunnen worden getraind. (…)Binnen het UJC programma vielen de activiteiten ten aanzien van deskundigheidsbevordering door middel van de training ‘beschermjassen’ onder het speerpunt toegankelijkheid. In die zin kan men dus zeggen dat de impulsen hun uitwerking niet gemist hebben.

Lees hier het hele rapport en bekijk ook het filmpje

Beschermjassen en de acht bakens van Welzijn nieuwe stijl

De overheid verlangt steeds meer zelfredzaamheid en participatie van burgers. Van professionals wordt meer en meer een faciliterende rol gevraagd in het mobiliseren van eigen kracht. Het past bij beschermjassen dat een professional zich terughoudend opstelt. Wees een beschermjas voor je cliënten, ga samen met ze op zoek naar de beschermjassen in de cultuur en familie en laat je leiden door de oorspronkelijke oplossingsstrategieën in het systeem. Wat opvalt in alle publicaties over Welzijn Nieuwe Stijl is dat nergens over krachten in families wordt gesproken! Het gaat steeds alleen over de buurt en sociale netwerken.

Op verzoek van Pro Education schreven we een bijdrage voor het handboek voor de jeugdprofessional in ontwikkeling dat in het voorjaar zal worden uitgegeven:‘Beschermjassen als baken voor intercultureel werken’ In dat artikel gaan we uitgebreid in op de overeenkomsten tussen Welzijn Nieuwe Stijl en beschermjassen. Een voorproefje van het artikel lees je in het ontroerende scheurkalenderverhaaltje van Noraly Beyer op de homepage. Noraly Beyer beschermjaste onbewust een Surinaamse jongen in een psychiatrische instelling. Meer info over de publicatie in de volgende nieuwsbrief.

Kort Nieuws

 • Op 4 februari geeft Kitlyn een lezing bij de Soroptimisten over de betekenis van beschermjassen.
 • Op de studiedag Multicultural Perspective on Mental Health and Grief van de Hogeschool Utrecht, op 13 februari, geeft Kitlyn samen met drie mannen, onder wie Homayoun, een lezing ‘Rituals & Protective Wrapping’. Klik hier voor de uitnodiging.
 • De reacties op onze blog op pepperonline website over diversiteit op de werkvloer als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werden opgenomen in een artikel in het MVO tijdschrift Pepper, nr. 6, 2012
 • Wil je weten hoe je op eenvoudige en goedkope wijze een enorm verschil kan maken met kwaliteit in interculturele hulpverlening in je organisatie? Lees dan het artikel :
  ‘Synergie in de jeugdzorg, de interculturele coaches van Spirit weten samen meer dan één.’
 • Kitlyn en Irene schreven samen met Kinder- en Jeugdpsychiater Sita Somers een katern:
  De therapeut als edelsmid, hoe kun je kind en gezin inbedden in familie, cultuur en historie?
  Het katern is er één van zeven in een serie over Intercultureel Vakmanschap voor psychologen en (ortho)pedagogen, een project van NIP en NVO om intercultureel werken meer toegankelijk te maken voor een brede groep van bovengenoemde gedragswetenschappers. De presentatie vindt plaats op een eindconferentie, 20 april waar Kitlyn ook een workshop zal geven. Meer info in de volgende nieuwsbrief.
 • Mariele Mijnlieff, senior adviseur bij STAMM CMO geeft op 24 januari in Meppel een workshop over beschermjassen in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl. Op 26 januari geeft ze een workshop in Groningen over het vergroten van toegankelijkheid en ruimte voor diversiteit van vrijwilligerswerk met behulp van beschermjassen.

 • De beschermjassenpoli Gieten organiseert eenkennismakingsdag voor verwijzers en andere geïnteresseerden, met onder andere een interessante workshop over voedsel als beschermjas.
 • Bureau Beschermjassen is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
 • De basistraining is nu geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). De aanvraag bij het NIP en NVO is in behandeling.
 • Tot slot: Graag vestigen we de aandacht op de trainingen van Juno’s Vuur, gericht op de ontwikkeling van eigen kracht in vrouwelijk leiderschap. www.junosvuur.nl
Scroll naar boven