Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief Januari 2013

Praatjes vullen gaatjes
Twee boekennieuwtjes:

Ten eerste hebben Irene en ik de herziene versie van Beschermjassen, transculturele hulp aan families afgerond en aangeleverd bij de uitgeverij. We zijn in afwachting van de vernieuwde, frisse en nog rijkere editie van ons boek. We gaan in op actuele thema’s zoals destructieve familiepatronen (zoals meisjesbesnijdenis en eerwraak), uitsluiting van vaders na scheiding en de acht bakens van welzijn nieuwe stijl.

Toen we het boek in 2007 schreven wisten we dat we iets belangrijks te vertellen hadden, maar dat het een groot succes zou worden hadden we niet kunnen bevroeden. Dat het in zo’n grote mate heeft bijgedragen aan de inbedding van kinderen in hun families is een droom die werkelijkheid is geworden. De vierde herziene druk verschijnt in maart.

Het tweede boekennieuwtje is dat we nog een boek over families gaan schrijven, maar ditmaal voor een breed publiek. Meer daarover verder in deze nieuwsbrief

Scheurkalender
Papa

Johan kreeg een kind met Els maar hun relatie liep stuk, zes maanden na de geboorte van Nico. Ze waren niet getrouwd en hadden niets geregeld over het vaderschap. Johan had zijn zoon zelfs niet officieel erkend, daar was het niet van gekomen. De omgang kwam moeizaam op gang, en er was geen sprake van dat Nico bij zijn vader mocht blijven slapen, die eerste jaren. Toen Nico leerde praten noemde hij zijn vader bij zijn voornaam want dat hoorde hij zijn moeder doen. Op zijn vierde leerde hij van andere kinderen het woordje papa kennen. “Ben jij mijn papa?” vroeg hij aan Johan. “Ja, ik ben jouw papa”, zei Johan. Na deze ontdekking kwam er een stroom van papa’s uit de mond van Nico. “Papapapapapapapapapapapa”, zo ging het achter elkaar door, alsof hij geen genoeg kon krijgen van het woord en het besef dat daarmee samen ging. Wekenlang gebruikte hij in elke zin het woordje papa, waar en wanneer maar mogelijk. Het was een heerlijke ontdekking voor hem, en voor Johan was het een ontroerende bevestiging van het belang van zijn bestaan voor zijn zoon.

Fragment uit ‘ De afwezige vader bestaat niet’

Wat is jouw beschermjassenverhaal?
Doe mee aan de scheurkalender en mail je verhaal van maximaal 150 woorden naar: info@beschermjassen.nl
Voor meer info klik hier

Colofon

Redactie:
Irene Zwaan

Vormgeving en opmaak:
Sjors Engels

Contact en informatie
Bureau Beschermjassen:
Website: www.beschermjassen.nl
Email: info@beschermjassen.nl

 

Basistraining:nu ook geaccrediteerd voor maatschappelijk werk
Wil je je bekwamen in beschermjassen? Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de driedaagse basistraining van 7, 21 maart en 25 april. Naast de NVRG en NIP/NVO is de basistraining nu ook geaccrediteerd door het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers!Voor meer informatie en aanmelden: www.beschermjassen.nl
Masterclass voor systeemtherapeuten

Op 6 maart viert het Collectief Transcultureel Therapeuten het eerste lustrum van het Marjon Arends Instituut en de opening van onze nieuwe lesruimte aan de Vondelstraat. Daarom organiseren we aldaar een internationale postacademische masterclass voor transculturele systeemtherapeuten.

Centraal staat het belang en de meerwaarde van de samenwerking tussen Culturele Antropologie en ‘Family Therapy’.

Thema’s:

  • Welke rol en positie kan transculturele relatie- en gezinstherapie innemen in multicultureel Europa?
  • Welke plek neemt het concept gender in, in de transculturele relatie- en gezinstherapie?
  • Welke meerwaarde heeft transculturele relatie- en gezinstherapie bij de aanpak van racisme en seksisme?

Onder de sprekers bevinden zich Dr. Inga-Britt Krause, antropoloog en systeemtherapeut en Dr. Gesine Sturm, psycholoog en psychotherapeut. Beiden hebben extensief onderzoek verricht op het snijvlak van antropologie en psychologie bij niet-westerse culturen en in migrantengemeenschappen. Klik hier voor meer informatie

Boekennieuws
In voorbereiding: Publieksboek over families

Auteurs: Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan

We krijgen zoveel enthousiaste en ontroerende reacties op de waarde van beschermjassen in je leven, niet alleen als cliënt, of als hulpverlener, maar ook gewoon als mens, als persoon. Velen die ons boek gelezen hebben, of een training hebben gevolgd hebben hernieuwde waarde toegekend aan hun eigen familie en hebben krachten hervonden in de generaties. Door kennismaking met beschermjassen werden pijnlijke kwesties begrepen en geheeld. De impact van de geschiedenis op je familie werd ineens duidelijk waardoor je eigen leven in een ander licht kwam te staan. Dit effect van beschermjassen willen we toegankelijk maken voor iedereen. Vandaar een boek dat je helpt om de ziel van je familie te ontrafelen. We streven naar publicatie voor de feestdagen in 2013!

De afwezige vader bestaat niet
en waarom vaders niet moeten moederen
Verschijnt op 18 april bij Bert Bakker

Auteur: Irene Zwaan

Irene: “ Toen ik in 2008 voor mijn ogen zag gebeuren hoe een kind dat al acht jaar lang fulltime bij zijn vader woonde, tegen zijn zin door de rechter naar zijn moeder werd gestuurd, had ik het gevoel in een horrorfilm te zijn beland. Het veilige gevoel dat ik eerder had als bewoner van ons rechtvaardige land loste op in het niets toen ik de angst en het hartverscheurende verdriet van het kind en de totale onmacht van zijn vader zag. In de jaren die volgden deed ik onderzoek, ontmoette wetenschappers, medestanders, slachtoffers en kwam tot inzichten die uiteindelijk geleid hebben tot dit boek.”

De afwezige vader bestaat niet is een pleidooi voor vaderschap. Kitlyn is geïnterviewd voor dit boek en heeft deelgenomen aan de begeleidingscommissie. Haar denkbeelden nemen een grote plek in, in de beschrijving van de positie van vaders en de gevolgen van uitsluiting van vaders voor kinderen.

Zoals eerder gemeld wordt er ter gelegenheid van de presentatie een conferentie op 18 april in de Nieuwe Liefde te Amsterdam. We zijn trots op een prachtig programma waar aandacht en liefde voor diversiteit uit spreekt. Je kunt je nu aanmelden op www.conferentievaderschap.nl

Zowel het boek als de conferentie worden gesubsidieerd door het Hendrik Pierson Fonds waarin Kitlyn een bestuursfunctie vervult.

Wil je een pakketje flyers toegestuurd krijgen? Stuur dan een mailtje naar info@conferentievaderschap.nl
Beschermjassen, transculturele hulp aan families

De vierde herziene druk van ons eerste boek verschijnt in maart bij van Gorcum!

Auteurs:

Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan

Nu met nieuwe verhalen, aandacht voor destructieve familiepatronen zoals meisjesbesnijdenis en eerwraak en de marginalisering van vaders in de samenleving.

Publicaties over beschermjassen
Sozio SPH: ‘ In september zwart en in juni wit’
Irene schreef een artikel voor Sozio SPH, editie december 2012, het tijdschrift voor studenten en professionals in de sociaal pedagogische hulpverlening, over de uitval van allochtone studenten bij de sociale studies. Daarvoor interviewde ze onder meer Kitlyn.

Er is een ondervertegenwoordiging van allochtone studenten bij de hbo studies die opleiden tot hulpverlener. Er stromen maar weinig migranten in en relatief veel van hen vallen vroegtijdig af. Tegelijkertijd is er in het veld een oververtegenwoordiging van allochtone cliënten met een hulpvraag. Nederland heeft allochtone hulpverleners nodig. In het artikel worden diverse oorzaken en mogelijke oplossingen genoemd door verschillende professionals in de sector.

Een citaat van Kitlyn:

“Wat je ziet is dat er veel migranten instromen bij de SPH en MWD opleidingen. In september is het één en al kleur, en in juni is het spierwit. Een belangrijke eis in deze opleidingen is dat er gereflecteerd wordt op het individu, het ik. En dat doen niet-westerse migranten niet gemakkelijk. Die zijn meer relationeel gesocialiseerd.”

(Het hele artikel is beschikbaar onder voorwaarden van Sozio SPH. Ga voor meer informatie naar www.sozio.nl)

Sozio SPH: ‘De worsteling: Toekomst voor Mohamed?
In hetzelfde magazine is Kitlyn uitgenodigd om te adviseren over een denkbeeldige casus van een Marokkaanse jongen die in de jeugdhulpverlening tegen een muur lijkt aan te lopen. Kitlyn geeft uiteraard een scherpe reactie met een oproep om vanuit een geheel ander perspectief naar deze jongen en zijn familie te kijken. Daarvan – en van de adviezen van andere professionals die in hetzelfde artikel zijn opgenomen, mogen we je deelgenoot maken.

Relatief: ‘Beschermjassen, niemand kan zonder’
Relatief is het magazine van Stichting Labyrint~In Perspectief, de organisatie voor familieleden en direct­ betrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Zij interviewden Kitlyn en maakten daarvan een treffend en herkenbaar verslag.

Kitlyn Tjin A Djie is een gedreven gezinstherapeut, die heilig gelooft in de kracht van families bij het hervinden van evenwicht bij ontwrichtende levensgebeurtenissen. Ze ontwikkelde de methodiek van de Beschermjassen. Marien Beliën en Jan Heijmans onderzochten of familieleden van mensen met psychische problemen iets zouden kunnen hebben aan haar inzichten.

Lees hier het hele interview met Kitlyn.

 

Scroll naar boven