Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief Juni 2013

Praatjes vullen gaatjesNog even en dan gaan we van start met de nieuwe opleiding ‘Coachen in de transitionele ruimte’.
Albert Meijerink en ik hebben er ongelooflijk veel zin in. We zijn nu al trots op het programma waarin het model Beschermjassen als het ware het zuurstof vormt. Wie mee doet wordt opgeleid tot een coach met benefits!
Enfin, voor het zover is, moet er eerst nog een boek geschreven worden… Irene en ik zijn druk met verhalen verzamelen, interviewen en schrijven. Uitgeverij Bert Bakker verwacht het manuscript van ‘De Familieziel’ op 1 september, dus dat wordt nog even aanpoten. Als het goed is ligt het voor Sinterklaas in de winkel! Hieronder alvast de flaptekst.Kitlyn Tjin A DjieBoek: De Familieziel
Hoe je geschiedenis je kan helpen op je levenspadIn de jaren zeventig keerden Nederlanders hun familieachtergrond de rug toe. Men verlangde naar vrijheid in plaats van naar knellende banden en dwingende waarden en normen. Nu, bijna een halve eeuw later, is de familie weer terug. Boeken over familiegeschiedenissen, en televisieprogramma’s waarin gezocht wordt naar je afkomst laten zien dat de belangstelling voor het familieleven volop leeft.
En terecht. Families dragen immers wijsheid in zich die kunnen helpen op je levenspad. In je familie en haar geschiedenis kun je steun vinden in moeilijke omstandigheden en in tijden van kwetsbaarheid.
Maar hoe mobiliseer je deze familiewijsheid? Cruciaal is dat je inzicht krijgt in de manier waarop je familie is georganiseerd en op welke pijlers zij is opgetrokken. Wat is de geschiedenis van je familie, en welke heilige huisjes draagt je familie mee.
De Familieziel laat zien aan de hand van ontroerende en herkenbare verhalen, afgewisseld met theorie en praktische aanwijzingen, hoe je kunt ontdekken wat jouw familie ‘bezielt’.

Kitlyn Tjin A Djie
Irene Zwaan

Colofon
Redactie: Irene Zwaan
Opmaak: tinka4design
Vormgeving: Sjors Engels

Contact en informatie
Bureau Beschermjassen:
Website: www.beschermjassen.nl
Email: info@beschermjassen.nl

Training en opleidingEr zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de driedaagse Basistraining op 18 september, 2 en 30 oktober.
Ook kun je nog overwegen om mee te doen aan de opleiding Coachen in de Transitionele Ruimte, nu geaccrediteerd door de LVSC, die start in september. Deze opleiding leidt op tot gecertificeerd coach en biedt daarbij alle gebruikelijke coachingsvaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor instrumenten en kwaliteiten om de begeleiding zodanig vorm te geven dat de coachingsrelatie een transitionele ruimte wordt. In de transitionele ruimte is plaats voor diversiteit, kwetsbaarheid, creativiteit en groei.
Tot slot start – voor een ieder die de basistraining heeft gevolgd – in november weer een Train de Trainer.
Meer informatie over voorwaarden en aanmeldenMaak vader bekend bij lesbische oudersKitlyn en Irene schreven naar aanleiding van het wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap een opiniestuk dat op 20 juni werd gepubliceerd in het NRC Handelsblad. We zijn uiteraard niet tegen Lesbisch Ouderschap maar wel tegen anoniem donorschap dat met deze wet wordt gestimuleerd. Lees het opiniestukNieuwe medewerkers

In de vorige nieuwsbrief maakten we al bekend dat Kitlyn samen met Albert Meijerink de opleiding tot coach gaat starten. Albert is coach, supervisor en erkend opleider bij de LVSC. Hij is werkzaam op de VO supervisie en Coaching en de Master Begeleidingskunde van de Transfergroep in Rotterdam. Met “Klaver CT” verzorgt hij verandertrajecten in het basisonderwijs.

Tinka Kazemier (tinka4design) heeft het stokje overgenomen van Sjors Engels en draagt vanaf heden zorg voor de vormgeving en de technische ontwikkeling van de website, de nieuwsbrief, pr materiaal en de video’s.

Sjors deed het allemaal uit liefde náást zijn baan maar Bureau Beschermjassen groeit dus was het niet meer behapbaar. We zijn Sjors eeuwig dankbaar voor de prachtige vormgeving die hij heeft ontworpen en voor al het werk dat hij heeft verzet.

Vaderschap

De inspanningen van het Hendrik Pierson Fonds om het belang van vaderschap op de kaart te zetten zijn lonend geweest! Zowel de conferentie vaderschap van 18 april jl. als het boek ‘De afwezige vader bestaat niet’ hebben ongelooflijk veel aandacht in de geschreven pers gekregen. In De Volkskrant, Opzij, Psychologie Magazine, noem maar op. Je vindt (bijna) alles op de website conferentievaderschap.

   

 

Scroll naar boven