Nieuwsbrief maart 2011

Nieuwsbrief (Maart 2011)

Praatjes vullen gaatjes
Welkom bij de allereerste nieuwsbrief Beschermjassen! Langs deze weg gaan we je vanaf nu regelmatig informeren over ontwikkelingen, publicaties, onderzoek, trainingen en projecten. Maar meer nog willen we een schakel zijn in de verbinding tussen allen die hart hebben voor de principes van Beschermjassen. Er is ruimte voor persoonlijke verhaaltjes op de scheurkalender. En we laten het licht schijnen op hartverwarmende initiatieven in het land. Ter inspiratie en bezieling, om samen uitsluiting te bestrijden en Beschermjassen in te zetten daar waar het nodig is. Kitlyn Tjin A Djie Scheurkalender
Het geluid van plassende mannen.
Ik ben opgegroeid in een ‘Gasthaus’ in Oostenrijk. Wij woonden in de zaak. Mijn kamer bevond zich precies boven het herentoilet. Het raam van het toilet was altijd een beetje geopend, je kon dus alles horen. Ik viel in slaap met het geluid van plassende, kletsende mannen. Op Ruhetag, de dag dat de zaak gesloten was, was het altijd vreselijk stil. Dan was het moeilijker voor mij om de slaap te vatten. Het geluid is me altijd bij gebleven. Als ik nu mannen hoor plassen, bijvoorbeeld in een kroeg of restaurant, krijg ik een rustig gevoel. Nog steeds val ik het liefst in slaap met op de achtergrond het geluid van kletsende mensen. Nog gekker: de scherpe geur van urine geeft me ook een vertrouwd gevoel. Hetzelfde gebeurt als ik overdag een lege kroeg in ga: ik ruik de oude sigarettenlucht, de geur van verschraald bier.. Iemand anders zou vinden dat het stinkt, maar mij geeft het een goed gevoel.

Claudia

Wat is jouw beschermjassen-verhaal? Doe mee aan de scheurkalender en mail je verhaal van maximaal 150 woorden naarinfo@beschermjassen.nlVoor meer info klik hier


Colofon
Redactie:
Irene Zwaan

Vormgeving en opmaak:
Sjors Engels

Contact en informatie
Bureau Beschermjassen:
Website: www.beschermjassen.nl
Email: info@beschermjassen.nl

Iedereen kan beschermjassen!
Vanaf 2011 organiseren we open inschrijving trainingen voor professionals uit onderwijs, zorg, welzijn en andere arbeidscontexten waar diversiteit en interculturele sensitiviteit een belangrijke rol (zouden moeten) spelen.

Alle trainingen worden gegeven door Kitlyn Tjin A Djie en Dirck van Bekkum op de prachtige en inspirerende locatie De Roos, in het Vondelpark te Amsterdam (foto rechts). Basiscursus Beschermjassen
In deze cursus van drie dagen leer je de basisprincipes van Beschermjassen, zoals de werking van in- en uitsluitingsmechanismen, de kracht van families, de impact van levensfaseovergangen en de interculturele competenties. Ook leer je met het model te werken in de praktijk met behulp van een aantal instrumenten.Data
Basiscursus 1: 8 en 22 september, 13 oktober 2011
Basiscursus 2: 27 september, 11 en 25 oktober 2011

Kosten: € 750

Kitlyn en Dirck

Train de trainer
Als je de basistraining hebt voltooid, kun je je verder scholen door deelname aan de Train de Trainer. Na deze training van zeven dagen kun je andere professionals in je eigen sector trainen en coachen in het werken met Beschermjassen.

Data
9 en 10 november, 7 en 8 december 2011, 18 en 19 januari, 8 februari 2012
Kosten: € 2.500

Meer info klik hier
Voor aanmelding, klik hier

Beschermjassenpoli Gieten
Wat zou ik zonder anderen kunnen uitrichten?
Toen ik hier neerstreek, lag ik in hun handen,
als ik hier wegga, word ik op hun handen weggedragen.

Met deze West-Afrikaanse wijsheid opent de website van de beschermjassenpoli in Gieten. De poli is een prachtig initiatief van veertien mensen met diverse culturele en professionele achtergronden die via Kitlyn kennis maakten met de werkwijze van de Franse transculturele psychiater Rose Marie Moro. De groep gaat haar kennis en ervaring bundelen en als beschermjas inzetten om mensen met een migratie-achtergrond die in de problemen zijn geraakt, weer in hun kracht te zetten. Iedereen heeft overigens een migrant in zich en komt daarmee in aanmerking voor hulp door de poli. Voor meer informatie: www.beschermjassenpoli.org

Boek: Managen van diversiteit op de werkvloer
Op 7 december werd het tweede boek in de reeks Beschermjassen gepresenteerd in een geslaagde conferentie, georganiseerd door STAMM CMO. Het boek ‘Managen van diversiteit op de werkvloer’ (Tjin A Djie & Zwaan) geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kun je als manager of als coach een veilige werkvloer realiseren met ruimte voor diversiteit?
  • Welke rol spelen families en generaties daarbij?
  • Welke competenties en instrumenten kun je inzetten?

Net als het in eerste boek zijn de beschreven opvattingen en theorieën gestoeld op ervaringen en verhalen uit de praktijk. De eerste reacties duiden erop dat je als lezer onmiddellijk mee wordt genomen naar je eigen ervaringen in je organisatie. Wij zijn zeer geïnteresseerd in jouw reactie!

Kort nieuws

  • Het onderzoek naar de effectiviteit van Beschermjassen, uitgevoerd door PIONN in samenwerking met STAMM CMO, gefinancierd door het Europese Integratiefonds is in volle gang. In het najaar verwachten we de eerste resultaten.
  • We nemen afscheid van het platform ‘Beschermjassen in Drenthe’, dat aan de basis stond voor het idee van het effectiviteitsonderzoek. STAMM CMO krijgt vanaf 2011 geen provinciale subsidie meer om dit platform te faciliteren. We bedanken de leden voor de jarenlange bevlogenheid en inzet!
  • Binnenkort is de nieuwe website Beschermjassen gereed! Op deze site zal veel informatie over beschermjassen voor verschillende sectoren te vinden zijn. De website zal een platform vormen voor informatie en uitwisseling van ervaringen met beschermjassen. Je hoort van ons wanneer het zover is!
  • Vanaf 1 januari 2011 heeft Kitlyn Irene Zwaan in de arm genomen ter versterking van Bureau Beschermjassen. Irene is contactpersoon, coördineert de trainingen, doet de redactie van de nieuwsbrief en website en draagt bij aan de ontwikkeling van Beschermjassen.
Scroll naar boven