Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief Oktober 2012

Praatjes vullen gaatjes

Het zal enkelen van jullie opgevallen zijn dat het zo stil is op twitter. Dat komt omdat Irene bijna al haar tijd en aandacht nodig heeft voor het schrijven van het boek over vaderschap. Dit project wordt gesubsidieerd door het Hendrik Pierson Fonds. Ik zit in de begeleidingscommissie samen met antropoloog Dirck van Bekkum, psychiater Glenn Helberg, andragoog Mariele Mijnlieff en emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio. Het zijn fantastische avonden met heerlijk eten en inspirerende gesprekken. Het is voelbaar dat het de hoogste tijd is voor aandacht voor de eigen rol van mannen in de opvoeding. Mannen moeten niet moederen maar vaderen! Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Vaders zouden per definitie betrokken moeten worden door jeugdhulpverleners. Daarom besteden we ook in de herziene vierde druk van ons boek Beschermjassen aandacht aan dit thema. Deze verschijnt in het voorjaar van 2013.Kitlyn Tjin A Djie
Scheurkalender
Suriname
Als half Surinaamse hogeschooldocent, opgegroeid in Nederland, was het voor mij een feest om afgelopen zomer les te mogen geven bij Social Studies in Suriname. Mijn vader is opgegroeid met het spirituele, het geloof in geesten en dergelijke. Ik niet, maar ik had er wel altijd iets mee. Ik had er een soort angst voor. In Suriname ervoer ik dat het daar zo ingebakken zit in het dagelijks leven. Zelfs in de hulpverlening wordt het serieus genomen. Als iemand zegt dat de duivel in hem is gevaren, dan wordt daar gewoon naar gevraagd en over gesproken. Het heeft mij rust gebracht, om te ervaren dat het in Suriname de gewoonste zaak van de wereld is.

 

Charlotte


Wat is jouw beschermjassenverhaal?
Doe mee aan de scheurkalender en mail je verhaal van maximaal 150 woorden naar: info@beschermjassen.nl
Voor meer info klik hier

Colofon

Redactie:
Irene Zwaan

Vormgeving en opmaak:
Sjors Engels

Contact en informatie
Bureau Beschermjassen:
Website: www.beschermjassen.nl
Email: info@beschermjassen.nl

 

Ervaringen uitwisselen

Omdat we merken dat er behoefte is om elkaar te blijven ontmoeten en ervaringen uit de praktijk uit te wisselen, introduceren we nu ook intervisie voor degenen die de basistraining hebben afgerond.

De intervisie is gericht op obstakels die je tegenkomt bij de praktische toepassing van beschermjassen in de praktijk (basistraining) of bij het overdragen van het model aan anderen (train de trainer).

De eerste bijeenkomst voor deelnemers aan de basistraining is op

vrijdag 16 november van 10.00 – 13.00 u

Heb je de train de trainers afgerond? Dan kun je deelnemen aan de intervisie eveneens op

vrijdag 16 november van 13.00 u – 17.00 u.

Locatie: Koninginneweg 188, Amsterdam

Kosten: € 30,- (ter plaatse voldoen)
Meld je aan en geef de datum en eventueel specifieke leervragen door aan Irene, info@beschermjassen.nl
Goud!

Momenteel is er weer een fantastische groep bezig met de basistraining. De diversiteit in deelnemers wat betreft kleur, professie en achtergronden is bijzonder en maakt dat er een spectrum van perspectieven bij elkaar komt waar je u tegen zegt.
“Het is goud wat daar gebeurt in het Vondelpark!” zegt Kitlyn.

In deze groep gaan we met behulp van Ralph van cineair een filmpje maken over de waarde van de training en het effect van beschermjassen in je werk en in je leven. In januari publiceren we dit op de website.


Trainingsaanbod 2013
Ondanks de crisis toch mee doen

Wil je meedoen met een basistraining of train de trainer? Kijk dan op de website voor data, informatie en aanmelden.

Veel organisaties en zelfstandig ondernemers lijden onder de crisis. Kitlyn is bereid om met je te kijken naar voorwaarden voor deelname, als de kosten een probleem zijn. De basistraining is geaccrediteerd door NVRG, NIP en NVO.

De afwezige vader bestaat niet…
Een boek en een conferentie over de betekenis van vaderschap

Irene legt de laatste hand aan het boek over de betekenis van vaderschap.

De afwezige vader bestaat niet,
en waarom vaders niet moeten moederen.

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek, organiseert het Hendrik Pierson Fonds een conferentie op 18 april 2013 in De Nieuwe Liefde te Amsterdam. We kunnen alvast vertellen dat Kitlyn onder de sprekers is, net als kinder- en jeugdpsychiater Glenn Helberg, antropoloog Dirck van Bekkum, emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio, en oud-kinderrechter en eerste kamerlid Nanneke Quick. Ook wordt er een fragment getoond uit de indrukwekkende dansvoorstelling ‘Father father’, van Don’t hit mama. Dagvoorzitter is Noraly Beyer. Hou de website in de gaten en volg de ontwikkelingen op twitter.

Lezingen en workshops

Kitlyn spreekt en traint de komende tijd als altijd bij diverse gelegenheden. Eén daarvan is de werkconferentie ‘Groeikracht te Arnhem waar ze een workshop beschermjassen zal geven voor professionals en vrijwilligers in jeugd- en welzijnswerk.

Eye-openers

Beschermjassen leidt vaak tot eye-openers. Een organisatie die een in-company training van Kitlyn kreeg, vroeg ernaar in de evaluatie. Dit leverde een interessant rijtje op. Een paar herkenbare voorbeelden:

  • Iedereen draagt zijn eigen cultuur bij zich en dit is niet gebonden aan een land.
  • Het kennen van je eigen culturele bagage geeft taal om te kunnen wisselen van perspectief.
  • Het herkennen van pijnpunten, trauma’s en verlies in generaties.
  • Er zijn 1001 manieren om kinderen groot te brengen.
  • Waar kom ik vandaan en wat maakt dat ik denk zoals ik denk?
  • Het belang en de invloed van familiebanden op het kind.
  • Wat voor mij vanzelfsprekend is, wordt niet per se gedeeld door mijn collega’s.

 

Scroll naar boven