Beschermjassenhuis

Alles staat stil behalve het Beschermjassenhuis. Op uitnodiging van Levvel (specialisten voor jeugd en gezin in Amsterdam) faciliteert Kitlyn regelmatig sessies met hulpverleners en families voor het team In Verbinding, welke is gericht op het voorkomen of keren van uithuisplaatsingen. DreamTeamer Maggie Wood, werkzaam bij dit team als systeemtherapeut, coördineert de sessies in samenspraak met gedragswetenschapper Yvon Ivens en doet er alles aan om zoveel mogelijk betrokkenen te mobiliseren.

Maggie 2e van links achter

Het systemisch specialistische team werkt met complexe of zogenaamde ‘multi-problem’ gezinnen, een gangbare term in jeugdzorg. Dat label leggen we in het Beschermjassenhuis echter graag even terzijde. We zien gezinnen niet als multi-problematisch maar kijken met een antropologische blik. Waar en wanneer is de inbedding verloren gegaan? Welke geografische verschuivingen en life events liggen hieraan ten grondslag? Dankzij de sessies zijn al een aantal uithuisplaatsingen vroegtijdig teruggedraaid.

Scroll naar boven